key=1511581401 ข่าวและกิจกรรม
ภาพบรรยากาศงานประชุมของชมรมร้านขายยา จ.เพชรบูรณ์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ณ รร.โฆษิต ฮิลล์ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์
งานชมรมร้นขายยา จ.สิงห์บุรี ที่ร้านไพบูลย์ไก่ย่าง สิงห์บุรี
ควันหลงวันเด็ก กับ ที.แมน ในงานชมรมร้านขายยา จ.อุดรธานี
ประชุมผู้แทนประจำปี 2014 T.Man Road To 2015 ที่ไร่กุสุมา จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 27-29 ธันวาคม 2557
ที.แมน ฟาร์มา ที่งานประชุมประจำปีของชมรมผู้ประกอบการร้านขายยา จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ณ รร.เดอะวัน
งานสมาคมยา จ.นครสวรรค์ ต้องขอขอบคุณทั้งท่านประธาน, กรรมการ และสมาชิกสมาคมทุกๆท่านเลยนะคะ

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150