บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด ได้ร่วมออกบูธ งานสมาคมร้านขายยาภาคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม่

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด ได้ร่วมออกบูธงานสมาคมร้านขายยาภาคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม่ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมาทางที.แมน ฟาร์มาได้นำโพลาร์สเปรย์มาแจกขนาดทดลองและจัดจำหน่าย ในราคาพิเศษ งานนี้ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการร้านขายยาทางภาคเหนือตอนบนเป็นอย่างดียิ่ง ที่นำสินค้านวัตกรรมใหม่ๆไปจำหน่ายในงานขอขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านที่ให้ความสนใจ มา ณ ที่นี้ค่ะ

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150