บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด ได้ร่วมออกบูธ งานประชุมวิชาการครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้า

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด ได้ร่วมออกบูธ งานประชุมวิชาการครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางที.แมน ฟาร์มาได้นำยาน้ำแก้ไอมะแว้ง ตรา ไอยรา และโพลาร์สเปรย์มาจัดจำหน่าย ในราคาพิเศษ งานนี้ได้รับการตอบรับจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเป็นอย่างดีที่ได้มีสินค้าสมุนไพร และสินค้านวัตกรรมใหม่ๆไปจำหน่ายในงาน ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150