สัมมนา Advanced Korean Techniques For Nose & Chin Design #Chapter 2

วันที่ 5 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด ได้จัดงานสัมมนา Advanced Korean Techniques For Nose & Chin Design #Chapter 2 ขึ้น ณ ศูนย์สุขภาพและความงามตรัยยา ภายในงานได้รับเกียรติจาก นพ.เกรียงไกร อ่าวอุดมพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญเทคนิคการร้อยไหม  มาเป็นวิทยากรให้กับคุณหมอด้านศัลยกรรม ที่มีชื่อเสียงด้านการศัลยกรรมแบบไม่ต้องผ่าตัด และในช่วงบ่ายของงาน ยังมีการให้คุณหมอที่สนใจการร้อยไหมและการทำเมโสได้มีลงมือปฏิบัติกันอีกด้วย .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150