งานประชุมฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด ได้จัดงานประชุมฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด ประจำปี 2560  ณ โรงพยาบาลนครธน เพื่อหารือและสร้างความก้าวหน้าของทีมขาย ภายในงานได้รับเกียรติจาก อ.สุขม นวลสกุล นักพูดชื่อดังมาร่วมพูดคุยและให้ความรู้ในเรื่อง “จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก” นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลแก่ผู้แทนที่ทำยอดขายได้สูงสุดประจำปี 2559

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150