บจก.ที.แมน ฟาร์มา ร่วมสนับสนุนข้าวไรซ์เบอร์รี่กลุ่มเกษตรกรเมืองสิงห์

บจก.ที.แมน ฟาร์มา จำกัด ให้การสนับสนุนข้าวไรซ์เบอร์รี่สายพันธุ์ไทย ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเมืองสิงห์ เพราะข้าวเป็นอาหารหลักและเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนเกษตรกรชาวไทยอีกด้วย และทั้งนี้คณะผู้บริหาร เช่น คุณคำนวณ คงศุภลักษณ์, คุณประพล ฐานะโชติพันธ์ (หมอพล) และทางทีมการตลาด คุณธนัท พลอยดนัย(หมอนัท) ยังได้มอบเวชภัณฑ์ยา ในเครือของบจก.ที.แมน ฟาร์มา และทางที.แมนขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเมืองสิงห์ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นท่ามกลางบรรยากาศสวยๆ และอากาศบริสุทธิ์จากท้องทุ่งนาด้วยค่ะ ^^  

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150