ที.แมน ออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์ “ไอยรา” ณ รพ.ราชบุรี

บจก.ที.แมน ฟาร์มา ร่วมออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์สมุนไพรยาน้ำแก้ไอมะแว้งตรา “ไอยรา” ทั้ง 3 สูตร คือ ไอยราแดง ไอยราไลท์สีขาวสูตรไม่มีน้ำตาล และไอยรามะขามป้อมสีเขียว ในงานสมุนไพร ณ รพ.ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150