ชมรมร้านขายยาจ.ชลบุรี ประจำปี 2559

บจก.ที.แมน ฟาร์มา และทีมงานผู้แทนคุณภาพ ร่วมออกบูธแนะนำผลิตภัณฑ์ปรับอากาศ Polar Spray ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แห่งนวัตกรรมที่ผสมซิลเวอร์นาโน เพื่อเปลี่ยนอากาศรอบตัวให้สะอาด