ทีแมนร่วมสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ "ค่ายอาสาพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์"

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด ร่วมกับ สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ "ค่ายอาสาพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์" โดยกิจกรรมนี้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพัฒนาชุมชนที่ โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์5 ตำบลดินดาด อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร กิจกรรมของโครงการนั้นมุ่งเน้นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน พร้อมอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์โดยนิสิตคณะเภสัช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งดำเนินการจัดสร้างห้องพยาบาล และ ลานในร่มอเนกประสงค์ภายในโรงเรียน ปรับปรุงโครงสร้าง ซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ลงล้อทาสีใหม่ผลักดัน ส่งเสริมการเรียนรู้ และให้กำลังความรู้ในทุกรูปแบบ รวมทั้งยังลงพื้นที่แหล่งชุมชนบริเวณใกล้เคียงเพื่อพบปะชาวบ้านในชุมชนให้ความรู้และคำปรึกษาด้านสุขภาพ อบรมวิธีการสร้างลูกประคบจากสมุนไพรเพื่อใช้เอง และกิจกรรมสานสัมพันธ์มากมาย ทั้งนี้ทางบริษัทก็ได้ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆด้วย ผลิตภัณฑ์ Vita-C Lutein Gummy จำนวนกว่า 40 กล่อง 960 ซอง ให้กับคณะนิสิตนักศึกษาใช้ในการทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆและชาวบ้านในชุมชนด้วย อย่างไรแล้วต้องขอกล่าวขอบคุณทาง สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เรียนเชิญทางบริษัทให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมในครั้งนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150