บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด ร่วมกับ สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ "ค่ายอาสาพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์" โดยกิจกรรมนี้ลงพื้นที่...
ที.แมนฟาร์มา จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิ ไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ สาขาพะเยา ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กและครอบครัวทางภาคเหนือ ร่วมส...
เมื่อวันที่ 18 - 21 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด ร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 15 (The 15th National Herbs Expo) ภายใต้ธ...
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา Arincare ร่วมกับ สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) ร่วมจัดงานสัมมนา "Thailand Pharmacy Summit 2018" เพื่อกลุ่มผู...
เมื่อวันที่ วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่าน บริษัท ที.แมนฟาร์มา จำกัด ร่วมจัดงานออกบูธสนับสนุน การจัดงานระดับเอเชียที่ได้รับความร่วมมือจากประเทศในเ...
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัททีแมนฟาร์มาร่วมนำสินค้า "ยาน้ำแก้ไอ ตราไอยรา" สนับสนุนกิจกรรมงาน "สุขภาพเต็มร้อย ครั้งที่ 18" จัดขึ้น ณ หอป...

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150