เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด

รายละเอียดงาน

  1. จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องภายในแผนก
  2. ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆทั้ง จัดซื้อและธุรการขาย
  3. ติดต่อประสานงานกับผู้แทนขายและหน่วยงานต่างๆเพื่อจัดกิจกรรม
  4. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฎิบัติงาน

กรุงเทพมหานคร (จอมทอง,บางขุนเทียน,บางบอน)

คุณสมบัติ

  1. เพศ หญิงหรือชาย อายุ 20 ขึ้นไป
  2. วุฒิศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ , ขยัน, อดทน
  4. ติดต่อประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เงินเดือน

ไม่ระบุ

สวัสดิการ

โบนัส เบี้ยขยัน ประกันสังคม สวัสดิการซื้อเวชภัณฑ์ยาราคาพิเศษ กระเช้าเยี่ยมไข้กรณีรักษาตัวที่รพ. เงินพิเศษในกรณีต่างๆ กิจกรรมภายในบริษัทเช่น กีฬาสี งานปีใหม่

ติดต่อสอบถามข้อมูล

T.MAN PHARMA CO.,LTD.
69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150

Tel : (0) 2415-1007 | Fax : (0) 2416-1241
| Hotline : 1800-241-501
www.tmanpharma.co.th